Έλα στη θέση μου!


buckle_my_shoe_960x540.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Περιγραφή

Βήμα 1 (2-3 λεπτά)
Εισαγωγή

Βήμα 2 (30 λεπτά)
Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους ένα περιστατικό που είχαν με κάποιο άλλο άτομο και τους προκάλεσε άσχημα συναισθήματα. Δε ζητείται η λεπτομερής περιγραφή του γεγονότος. Δίνεται ένα λεπτό στον καθένα για να αναφερθεί στο γεγονός. Μόλις κάποιος περιγράψει την εμπειρία του παραδίνει την κάρτα σε κάποιον άλλον και ρωτά "Θέλεις να έρθεις στη θέση μου;". Ο εκπαιδευτής δίνει ένα παράδειγμα. Ο επόμενος περιγράφει τα αισθήματα που μπορεί να είχε αν βρισκόταν στη θέση του προηγούμενου καθώς και τα αισθήματα που είχε ο εμπλεκόμενος στο συμβάν. Σημειώνει τα συναισθήματα σε ένα χαρτί χρησιμοποιώντας κόκκινο για το δικό του και πράσινο για τον άλλον και τοποθετεί το χαρτί στο κουτί στη μέση του κύκλου. Η διαδικασία περιλαμβάνεται μέχρι να μιλήσουν όλοι.

Βήμα 3 (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής ανακατεύει τα χαρτιά στο κουτί και ζητά να τραβήξουν όλοι μια. Τους ζητά να ανακαλέσουν το γεγονός στο οποίο αντιστοιχούν τα συναισθήματα. Ο εκπαιδευτής σημειώνει το γεγονός και το συναίσθημα στον πίνακα.

Βήμα 4 - Αναφορά (10-15 λεπτά)
Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε συζήτηση με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα.

Κριτήρια αξιολόγησης
  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;