Γνωρίζοντας εμένα, γνωρίζοντας εσένα!


who-am-i.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Διαδικασία

Βήμα 1 (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να τραβήξουν μια κάρτα από τη σακούλα. Αν το χαρακτηριστικό ταιριάζει με την εικόνα που πιστεύει πως οι άλλοι έχουν για αυτόν κρατά την κάρτα αλλιώς την δίνει στο άτομο στα δεξιά του. Συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν κάποιοι δε βρίσκουν αυτό που ανταποκρίνεται στην εκτίμηση των άλλων για το πρόσωπό τους γράφουν οι ίδιοι αυτό που πιστεύουν σε ένα κενό χαρτί.

Βήμα 2 (20 λεπτά)
Με τη σειρά κάθε συμμετέχων σχολιάζει την κάρτα αυτού που κάθεται αριστερά του "Ναι, συμφωνώ ο Χ είναι/δεν είναι .... γιατί..." δείχνει την κάρτα του στην ομάδα. Επανάληψη μέχρι να μιλήσουν όλοι.

Βήμα 3 - Αναφορά (10 λεπτά)
Συζήτηση με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις


Κριτήρια αξιολόγησης

  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;