Αλυσιδωτή αντίδραση!


feelings.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Διαδικασία
Βήμα 1 (2 λεπτά)
Οι συμμετέχοντες καλούνται να "παγώσουν" σε μια έκφραση που περιγράφει τα αισθήματά τους τη συγκεκριμένη στιγμή.
Βήμα 2 (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτής διαβάζει σενάρια από την καθημερινότητα στο σχολείο και ζητά από τους συμμετέχοντες να κρατήσουν μια πόζα που να δηλώνει την αντίδρασή τους στην κατάσταση. Σιωπηλή δραστηριότητα βασισμένη στη μίμηση και στην παγωμένη εικόνα. Ο εκπαιδευτής δείχνει πράσινη ή κόκκινη κάρτα αν η πλειοψηφία αντιδρά με παρόμοιο τρόπο ή όχι.
Βήμα 3 - Αναφορά
Συζήτηση με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις.


Κριτήρια αξιολόγησης

  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;