Επικοινωνιακό κολάζ!


class with bubbles.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Διαδικασία
Βήμα 1 (10 λεπτά)
Σε ζευγάρια ανταλλάσσουμε απόψεις πάνω σε 2 ίδιες φωτογραφίες με βάση τις ερωτήσεις
• Τι βλέπεις;
• Τι πιστεύεις για αυτό;
• Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι;
Βήμα 2 (10 λεπτά)
Βάλε λόγια στην εικόνα και φτιάξε ένα κολάζ. Χρησιμοποίησε τα post it σημειώματα.
Βήμα 3 (10 λεπτά)

Σκέψου μια άλλη εκδοχή για την εικόνα. Βάλε λόγια στην εικόνα και φτιάξε ένα κολάζ. Χρησιμοποίησε τα post it σημειώματα.
Βήμα 4 - Αναφορά (50 λεπτά)
Συζήτηση με βάση οδηγίες και πάνω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις


Κριτήρια αξιολόγησης

  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;