Ο μίτος της Αριάδνης!


2016-02-05 13.19.06.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Διαδικασία
Βήμα 1 (5 λεπτά)
Θυμήσου το μύθο του Μινώταυρου. Πως μπορεί να συνδέεται με περιστατικά συγκρούσεων μέσα στο σχολείο;
Βήμα 2 (40 λεπτά)
Δουλεύεις σε ομάδα. Ένας έχει ένα σενάριο και οι υπόλοιποι κάρτες με πιθανές λύσεις. Όλοι μαζί αποφασίζουν ποια είναι τα βήματα για τη λύση αφήνοντας στην άκρη τις κάρτες που δεν αφορούν το δικό τους περιστατικό.
Βήμα 3 (5 λεπτά)
Σε ολομέλεια με ανακατεμένη σειρά. όσοι έχουν το σενάριο φτιάχνουν έναν ιστό με χρωματιστό νήμα περνώντας από τα βήματα για τη λύση του προβλήματος.
Βήμα 4– Αναφορά (20 λεπτά)
Συζήτηση με βάση συγκεκριμένες οδηγίες


Κριτήρια αξιολόγησης

  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;