Μιλάμε για το δικό μου πάρτυ!


organosi-party.jpg


Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Διαδικασία
Βήμα 1 (5 λεπτά)
Γράψε σε ένα χαρτί τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα ήθελες να καλέσεις στο πάρτυ σου αλλά και να σε βοηθήσει στην οργάνωσή του. Σκέψου επίθετα που περιγράφουν το άτομο.
Βήμα 2 (10 λεπτά)
Συζήτησε σε ομάδες. Ποιος είναι ο ιδανικός καλεσμένος;
Βήμα 3 (10 λεπτά) Αναφορά


Κριτήρια αξιολόγησης

  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;