Η πίτα της φιλίας0a0016e6ff198c62d7d93210b75751b4.jpg
Μια λεπτομερής περιγραφή της δραστηριότητας θα εμφανίζεται εδώ. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι ακριβώς περιελάμβανε και να την αξιολογήσετε προσθέτοντας τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σχηματίσουν την δικιά τους πίτα φιλίας ανά ομάδα πρώτα των πέντε ατόμων και μετά να καταλήξουν στην πίτα που εκφράζει όλη την ομάδα. Η πίτα περιέχει τις ιδιότητες που θεωρούμε σημαντικές σε αυτόν που θα διαλέξουμε για φίλο μας.

Κριτήρια αξιολόγησης
  • Σου άρεσε η δραστηριότητα;
  • Πιστεύεις ότι σχεδιάστηκε με βάση την αρχή "κεφάλι, καρδιά και χέρια";
  • Βρήκες ότι η δραστηριότητα ευνοούσε τη διάδραση;
  • Κατά τη γνώμη σου εμπεριείχε ευκαιρίες για αναστοχασμό στην ιδέα ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  • Θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα στην τάξη;
  • Οι μαθητές θα την έβρισκαν ενδιαφέρουσα;